"Men moet het onmogelijke proberen om het mogelijke te bereiken"

CV Bouwe R. Dijkstra

Bouwe R. Dijkstra studeerde orgel aan het Conservatorium te Zwolle, koordirectie te Leeuwarden en behaalde in 1977 het einddiploma aan het Conservatorium te Groningen. Tevens studeerde hij solozang aan het Conservatorium te Utrecht bij Jos Burcksen, volgde privélessen bij Chris Verhoog en in Engeland bij Nigel Beavan. Eveneens in Engeland (Cambridge en Croydon) specialiseerde hij zich in de ontwikkeling van de jongensstem. Hij volgde daar lessen bij John Rutter, David Willcocks en George Guest.

Bouwe Dijkstra richtte het Roder Jongenskoor op in 1985, in 1996 het Roden Handel Chorus (nu Northern Voices) en het Martini  Jongenskoor (samen met Dirk S. Donker), in 2000 Roden Girl Choristers en in 2002 het Kampen Boyschoir (samen met Henk Stoel). Uit het Roder Jongenskoor is het mannenensemble the Gents voortgekomen (nu ook aangevuld met jonge mannen uit het MJKS en KBC). Vanuit al deze activiteiten heeft een aantal koorleden van hun hobby hun beroep gemaakt. 

Inmiddels is hij een nieuw initiatief gestart met de oprichting van een Koor en Solozang Academie (KSA) te vinden op www.koorprojecten.nl . Een praktijk gerichte opleiding voor zangers vanaf 7 jaar.
In 2002 werd Bouwe R. Dijkstra tijdens een groots galaconcert, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn 40-jarig dirigentenjubileum, koninklijk onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
In de afgelopen jaren verzorgde hij tal van concerten, radio- tv-cd-opnamen, workshops en gastcolleges.

Vanaf 1991 loopt parallel aan de activiteiten van de koren de productie van CD-opnamen van de betreffende koren. In totaal hebben een 30 tal opnamen plaatsgevonden, ook in samenwerking met andere koorformaties. Een selectie van die opnamen kan men vinden op www.boyssound.nl